Λογιστής Βιβλίων Γ Κατηγορίας

 • Λογιστήριο - Οικονομική Διαχείριση
 • Αθήνα, Greece

Λογιστής Βιβλίων Γ Κατηγορίας

Περιγραφή θέσης εργασίας

 • Έλεγχος και καταχώριση παραστατικών.
 • Παρακολούθηση ταμείου – εμβασμάτων
 • Προετοιμασία δηλώσεων Φ.Π.Α. και Παρακρατούμενων Φόρων
 • Τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου λογιστηρίου
 • Ενασχόληση με τον κύκλο μισθοδοσίας (διοικητικό και υπολογιστικό) για τη Σύνταξη και διαχείριση της μισθοδοσίας προσωπικού
 • Επικοινωνία με πελάτες
 • Ενασχόληση με το λογιστικό κύκλο και τη φορολογία νομικών προσώπων
 • Ενημέρωση των διαχειριστών για την τρέχουσα οικονομική και φορολογική πορεία τους, καθώς και για τις οφειλές τους σε ασφαλιστικούς και λοιπούς δημόσιους φορείς

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης
 • Σχετική προϋπηρεσία σε αντίστοιχο ρόλο
 • Καλή γνώση του λογιστικού κύκλου (διπλογραφικά βιβλία) και της φορολογικής νομοθεσίας (φυσικών και νομικών προσώπων)
 • Καλή γνώση του κύκλου μισθοδοσίας και της εργατικής νομοθεσίας
 • Εξοικείωση με τη χρήση λογιστικών προγραμμάτων και προγραμμάτων μισθοδοσίας
 • Δεξιότητες οργάνωσης, διαχείρισης χρόνου και ιεράρχησης εκκρεμοτήτων
 • Άριστος χειρισμός Η/Υ
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Υπευθυνότητα και συνέπεια

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ελκυστικό Πακέτο Αποδοχών
 • Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης
 • Ευέλικτο οράριο
 • Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας