Γραμματειακή Υποστήριξη

 • Λογιστήριο - Οικονομική Διαχείριση
 • Αθήνα- Παλαιό Φάληρο, Greece

Γραμματειακή Υποστήριξη

Περιγραφή θέσης εργασίας


Οι MACO IKE εταιρεία συστημάτων μαλλιών αναζητά υποψήφιους για τη θέση της Γραμματειακής Υποστήριξης για πλήρη απασχόληση.


Αρμοδιότητες

  • Οργάνωση και διοίκηση γραφείου
  • Επεξεργασία & διευθέτηση επαγγελματικών ζητημάτων
  • Επικοινωνία με πελάτες-προμηθευτές-συνεργάτες.
  • Τηλεφωνική υποστήριξη.
  • Γραμματειακή υποστήριξη
  • Υποδοχή πελατών
  • Διαχείριση αποθεμάτων/προμηθειών εταιρίας
  • Άλλες εργασίες όπως έχουν ανατεθεί

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος Λυκείου, ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άνεση και ευγένεια στην επικοινωνία
 • Πνεύμα ομαδικότητας
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Παρέχεται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο σταθερών αποδοχών
 • Υψηλό μηνιαίο bonus επίτευξης στόχου, ανάλογη των αποτελεσμάτων
 • Διαρκή εκπαίδευση
 • Φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα σύγχρονο και ανθρώπινο περιβάλλον εργασίας